User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [27.01.2017 08:54]
Petr Zoufaly
start [13.01.2020 19:21] (current)
Petr Zoufaly [O nás]
Line 5: Line 5:
  
 ===== O nás ===== ===== O nás =====
-{{ :​common:​esn-usti_logo.png?​nolink&​200|}}+{{ :​common:​esn-usti_logo_new.png?​nolink&​200|}}
 <ESNWT justify> <ESNWT justify>
 **Erasmus Student Network Ústí nad Labem** (ESN Usti) je dobrovolnická organizace složená převážně ze studentů [[http://​www.ujep.cz/​|UJEP]],​ jejímž hlavním cílem je poskytování služeb zahraničním studentům, kteří na UJEP přicházejí v rámci rozličných mobilitních programů. **Erasmus Student Network Ústí nad Labem** (ESN Usti) je dobrovolnická organizace složená převážně ze studentů [[http://​www.ujep.cz/​|UJEP]],​ jejímž hlavním cílem je poskytování služeb zahraničním studentům, kteří na UJEP přicházejí v rámci rozličných mobilitních programů.
start.txt · Last modified: 13.01.2020 19:21 by Petr Zoufaly