User Tools

Site Tools


Sidebar


Najdete nás také na Facebooku nebo na našem webu.

start

Vítejte ve wiki ESN Usti

Jak používat wiki

Tyto stránky slouží jako Knowledge Base pro ESN Usti, naleznete zde některé obecné informace jako kontakty atd. po přihlášení pak také detailní postupy a interní znalosti ESN Usti.

O nás

Erasmus Student Network Ústí nad Labem (ESN Usti) je dobrovolnická organizace složená převážně ze studentů UJEP, jejímž hlavním cílem je poskytování služeb zahraničním studentům, kteří na UJEP přicházejí v rámci rozličných mobilitních programů. Těmto studentům se ESN Usti snaží zpříjemnit pobyt v novém prostředí, pomáhá jim se zorientovat jak na univerzitě, tak ve městě a asistuje při zařizování agendy spojené s příjezdem. V průběhu semestru pořádá ESN Usti pro tyto studenty různé kulturní, sportovní a společenské akce, které mají za cíl začlenit nováčky do univerzitního kolektivu, nabídnout jim smysluplné využití volného času, ale také upozornit domácí studenty na přítomnost kolegů ze zahraničí a propagovat tak mobilitní programy. Organizace vznikla transformací tutorské organizace UJEP a úzce spolupracuje jak s Oddělením pro vnější vztahy UJEP, tak s dalšími studentskými organizacemi.

Kontakty

Více informací o struktuře organizace včetně fakturačních údajů naleznete na webu www.esn-usti.cz/about.

Download

start.txt · Last modified: 13.01.2020 19:21 by Petr Zoufaly