User Tools

Site Tools


Sidebar


Najdete nás také na Facebooku nebo na našem webu.

pozice_v_sekci:it:zdroje

FIXME někam napsat http://www.glorylogic.com/image-tuner.html a ještě někam napsat informace o technice k dispozici na UJEP, viz drive

IT zdroje sekce

Domény, hosting a weby

webové aplikace a další věci, co máme někde hostované

Hlavní Web

Satellite, pozor na instalaci update, jako recomended nabízí drupal stable verze místo dev, které jsou ale často zastaralé!
Všechny změny oproti standardní instalaci drupalu jsou umístěny ve složce /profiles/satellite (cca 75MB)
Při core update je nutné zachovat:

 • /profiles (satellite)
 • /sites (obsah webu)
 • .htaccess (custom změny v direktivách)

Na wedos hostingu:
Postupováno dle KB Wedosu a tohoto návodu
přepsat v /.htaccess:
RewriteRule ^ index.php [L] na RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]
nepovolená direktiva v /.htaccess:
Options +FollowSymLinks
nepovolené direktivy v /sites/default/files/.htaccess (během instalace, případně po ní, není přístupný template, stačí opravit kdykoli):
Options None
Options +FollowSymLinks
SetHandler Drupal_Security_Do_Not_Remove_See_SA_2006_006
SetHandler Drupal_Security_Do_Not_Remove_See_SA_2013_003

Výkon (rychlost)
Extrémně pomalé první načtení webu způsobuje cron (výchozí nastavení je po 3 hodinách).. tj: cron vypnut a spouštěn pomocí cronu z hostingu a cron_key a ne s využitím návštěvníků webu.. více info v Configuration>System>Cron

NOVÉ od 2016:
Hosting je přesunutý na VPS ESN CZ, Cron je nastavený přímo ve VESTA admin panelu.
Máme zvlášť v linuxu účet přístupný přes ssh nebo sftp, viz hesla na drive

erasmus.ujep.cz

Toto je adresa, kterou dostávají erasmáci spolu s informací o přijetí na UJEP - udržovat v chodu a dbát na šíření informace na Zahr. odd.
Rozcestník na erasmus.ujep.cz běží na univerzitní subdoméně (logicky), přístup je přes winscp protokol na uživatele zoufalyp - kontaktovat CI UJEP.
Rozcestník je potřeba pravidelně aktualizovat (link na FB group v daném semestru)

Zdrojový kód + zdroje grafiky jsou k dispozici zde. Původní návrh je z ESN Liberec - díky!

v Satellite vytvořen ručně redirect www.esn-usti.cz/incoming na node/20 (tj. nemělo by dojít ke změně URL ani při změně názvu stránky a následnému automatickému vygenerování URL), zahraniční oddělení UJEP je informováno, na nás je udržovat link naživu ;)

Subdomény

Subdomény jsou specifikovány na hostingu ESN CZ, ovládají se přes VESTA admin panel, viz hesla na drive a na hosting lze přistupovat přes sftp protokol.

Google Analytics

Na všech webech je script pro GA, přístup přes mail IT Responsible.

Emaily - Google Apps

účet IT@esn-usti.cz má v licenci G Suite (Google Apps) ESN CZ práva User Admin pro suborganizaci ESN Usti
tj. vytváří nové účty a může resetovat hesla..
POZOR, je možné vytvářet emaily i na dalších doménách ve správě ESN CZ, tak to nedělej ;)
Google Groups (Emailové konference) se spravují v rozhraní groups.google.com

Emailové konference

Jednotlivé pozice v sekci jsou zařazeny do emailových konferencí (Google Groups) dle tabulky konferek na Google Docs, po editaci kontaktovat IT ESN CZ (zařizuje LR).

Naše vnitřní konference jsou board@esn-usti.cz, all@esn-usti.cz, alumni@esn-usti.cz a lr@esn-usti.cz (přeposílání z LR mailu) - spravuje je IT Responsible ESN Usti, vytvářet nové může pouze IT Responsible ESN CZ
Bacha na nastavení uživatelů mimo organizaci, ve výchozím stavu je u skupiny zakázáno přidat někoho mimo esn, nastavení je v Permissions > Basic u každé skupiny.

Facebook

Je dobré přidat se do CZ IT teamu, International IT skupiny a obecně být správce v našich skupinách (Board, stránka, aktuální semestr)..

FIXME
FB Apps jsou vytvořené na soukromý účet na FB (jinak to nejde) na Petra Zoufalého, jsou to obyčejné html apps, které vytváří iframe hostovaný na UJEP kvůli https certifikátu.

Původní záměr byl, mít na FB kalendář, partnery atd.. ale nějak to moc nefunguje, chce to mít https certifikát na náš hosting u ESN CZ (zatlač na WPA ESN CZ) a umístit appky tam..
momentálně je na univerzitním hostingu toto:
https://trilian.ujep.cz/facebook/esn-partners/
https://trilian.ujep.cz/facebook/esn-media/
https://trilian.ujep.cz/facebook/esn-calendar/

YouTube

SectionBox / My Section / UniBuddy

https://www.sectionbox.org/ujep, v případě problémů kontaktovat autora projektu Jakuba Sisku. form pro nastaveni

vývojová verze - vedená na jméno Petr Zoufalý pro možnosti hlubšího testování.


Buddy matching system běží na UniBuddy my.esn-usti.cz admin přístup viz hesla na drive

Univerzitní Request Tracker

Požadavky na síť a ostatní IT systémy na UJEP se řeší přes neco@rt.ujep.cz - správa požadavků je dostupná na rt.ujep.cz LOGIN
Jméno: it@esn-usti.cz
Heslo: default v mailu z 8.7.2014

DokuwikiOproti standartní instalaci je editováno (změny ke stažení zde):

 • šířka wiki: lib\tpl\dokuwiki\style.css, řádek 82 na __site_width__ = "84em"; @ini_site_width.
 • odstranění názvu wiki vedle loga: lib\tpl\dokuwiki\tpl_header.php, řádky 28-29:
  '<img src="'.$logo.'" '.$logoSize[3].' alt="'.$conf['title'].'" />',
  'accesskey="h" title="'.$conf['title'].' [H]"'
  .


Změny v CSS lze provádět souborem /conf/meta.html

Galaxy přístup

Autorizace přes Galaxy - upravený plugin authplaincas pro ESN CZ

 • plugin je ke stažení zde, získán od IT Responsible ESN CZ. viz také International wiki
 • po instalaci pluginu stačí nastavit dva parametry (v nastavení, nebo pro případ nouze přímo v configu)
  • $conf['superuser'] = '@ESN_Usti.webmaster'; popř. '@cz_national.webmaster, uzivatel'
  • $conf['authtype'] = 'authplaincas';

Jednotlivé sekce není nezbytně nutné zohledňovat, přestože jsou v plaincas.settings.php specifikovány. Důležité jsou v případě, že chceme limitovat přístup podle sekcí ESN_Usti.treasurer pro rozpočet nebo třeba ESN_Usti.regularBoardMember pro interní záležitosti.

Nastavení přístupových práv v ACL

Skupina Popis
@ALL anonymní uživatel (bez přihlášení)
@user přihlášený uživatel - kdokoli s Galaxy účtem
@cz_local kdokoli z celé ESN CZ
@cz_national kdokoli z Boardu ESN CZ
@ESN_Usti kdokoli z ESN Ústí
@ESN_Usti.regularBoardMember Board ESN Ústí
@cz_national.president President ESN CZ (pozor, @cz_local.president jsou všichni presidenti z ESN sekcí)
Skupiny jsou tvořeny dle jednoduchého klíče: jméno sekce, cz_local a cz_national a pak vždy ještě podskupina dle konkrétních rolí, tj. sekce.role, popř. cz_local.role resp. cz_national.role. Seznam sekcí je v souboru plaincas.settings.php
* pokud si nevíte se skupinami rady, podívejte se na konkrétního uživatele ve Správě Uživatelů, kde jsou jeho role i název sekce v Galaxy vypsány

Složení Boardu (tabinclude)

Stránka Složení Boardu využívá import několika (pro menu neviditelných) stránek z namespace common, viditelnost je zakázána v nastavení indexmenu: plugin»indexmenu»skip_index: /(common)/, do kterých jsou vloženy jednotlivé listy Google Spreadsheetu s informacemi o sekci.
Tento import na jednu stránku pak zabezpečuje plugin tabinclude, u kterého jsou změněny vlastnosti stylu zobrazující scrollbary, stín a padding pomocí /conf/meta.html souboru.

V Google tabulce je zapnutá volba Publish to web (File>Publish to web), pro každý tab je publikována zvlášť jedna záložka.
V html jsou to tagy single=true a gid=[n]
Tagy widget=false a range zakazují zobrazení hlavičky a patičky google dokumentu.
Celý kód pro záložku presidenta pak vypadá takto: {{url>https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=[ID dokumentu]&single=true&gid=63&output=html&widget=false&range=A1%3AI52& 100%,900px noborder}}

Stejný dokument je vložen na Národní wiki, takže údaje stačí aktualizovat jednou.
Pro větší názornost je tady ukázkový balíček stránek, který se na této wiki o zobrazení stará + stejný balík pro národní wiki.
Najít korektní řešení pro úpravu css pluginu, aby se při upgrade nepřepsal.

Boční menu

 • Boční menu je ve stránce sidebar vytvořené automaticky pluginem Indexmenu.
 • Řazení stránek v menu podle msort (parametr v menu) a {{indexmenu_n>N}} tagu v každé stránce (v nastavení lze zapnout1) parametr plugin»indexmenu»show_sort, který pak ukazuje pořadí stránek pro adminy)
 • struktura stránek je Namespace/stránka, v rootu je vždy vytvořena stránka s názvem shodným s namespace a v ní je nadpis (definuje název v menu), meta tag s pořadím stránky v menu a podmenu pro danný namespace.
  tj. existuje namespace buddy a v něm podstránky buddy/manual, zároveň taky stránka buddy v rootu s následujícím obsahem:
  ====== Pro Buddy ======
  {{indexmenu_n>20}}
  {{indexmenu>:buddy}}

V Sidebaru je zakomentován v html tagu plugin pro zobrazení práv k aktuální stránce (aclinfo), pro aktivaci je potřeba zrušit komentáře..je to tam, abych nezapomněl syntax ;)

Změna v indexmenu, po upgrade zmizí - otevírání namespaces namísto odkazu na podstránku: lib/plugins/indexmenu/synax/indexmenu.php, řádek 548 zakomentován ($item['hns']) ? $out .= “,'”.idfilter($item['hns'], false).“'” : $out .= “,0”; namísto něj jen $out .= “,0”; (zruší odkazy v javascript variantě menu)

Google Spreadsheets > DokuWiki tabulky

pomocí pluginu csv lze vytvářet tabulky přímo na stránce (ne jen import iframe), bohužel Google zrušil možnost publikování dokumentů v CSV formátu, takže je nutná konverze pomocí extra php kódu a odkazu na něj <csv file=google_csv.php?link=googledokument></csv>

Prettyphoto (lightbox)

 • otevírá obrázky v lightboxu, ne jako stránku v prohlížeči
 • zřejmě nefunguje správně u .htaccess rewrite modu > zrušena podmínka v script.js: if ($self.attr(“href”).indexOf(ppath) != -1) a rel se dává natvrdo (nevím jaké jsou vedlejší účinky, asi žádné)
 • ve script.js nastaveny parametry: var pparams = {slideshow: false, overlay_gallery: false, social_tools: false};
 • upravený soubor zde

Google Analytics

GA Plugin pro Dokuwiki

Log přístupů - Log Statistics plugin

instalován plugin pro detailní log přístupů uživatelů za účelem monitoringu efektivity wiki, log je k dispozici ve složce /data/meta/access.log

1) z nějakého důvodu pak nejde v administraci už vypnout, takže je potřeba do configu přidat $conf['plugin']['indexmenu']['show_sort'] = 0;
pozice_v_sekci/it/zdroje.txt · Last modified: 07.10.2017 10:23 by Petr Zoufaly