User Tools

Site Tools


Sidebar


Najdete nás také na Facebooku nebo na našem webu.

meetingy

Meetingy Boardu

Agenda meetingu je tady.
Připomínky vkládejte vždy do aktuálního meetingu.

Pravidla meetingu

 • Chair (vedení jednání)
  • vede jednání, uděluje slovo
 • Program meetingu
  • je v gesci presidenta sekce
  • uzávěrka programu vždy v 23:59 v neděli před pondělním meetingem
  • vložení mimořádných bodů lze pouze hlasováním
  • všichni členové s hlasovacím právem jsou povinni se s programem v předstihu seznámit

Zápisy z meetingů

Veškeré zápisy (včetně .doc) jsou k dispozici na GDrive.

meetingy.txt · Last modified: 15.03.2016 00:22 (external edit)